5.12 Ownership, relationship
back.red.arrow red.arrow

til: søsteren til Anne
(Anne’s sister)
: external characteristic fargen på huset
(the color of the house)prisen på skoene
(the price of the shoes)
av: en venn av meg
(a friend of mine)forfatteren av boka
(the author of the book)
 More abstract

med: with / uten: without
ved: by

back.red.arrow red.arrow