Examples of Common Prepositions

av Skuespillet ble skrevet av Henrik Ibsen.
(The play was written by Ibsen)
etter Vi kan spise etter norsktimen.
(We can eat after Norwegian class.)
for Dette er vanskelig for meg.
(This is difficult for me.)
fra Jeg fikk brev fra Marit.
(I got a letter from Marit.)
hos Jeg bor hos slektninger.
(I’m living with relatives.)
i Han bor i Oslo.
(He lives in Oslo.)
med Vil du gå på kino med oss?
(Do you want to go to the movies with us?)
mellom Erik sitter mellom Anne og Lise.
(
Erik is sitting between Anne and Lise.)
om Boka handler om EU.
(The book is about the European Union.)
Boka ligger bordet.
(The book is lying on the table.)
til Jeg har en gave til deg.
(I have a present for you.)
ved Han studerer ved Universitetet i Oslo.
(He is studying at the University of Oslo.)
under Katten ligger under sofaen.
(The cat is lying under the sofa.)

back.red.arrow red.arrow