9.19 Conjunctions

back.red.arrow   red.arrow

Conjunctions can connect words, phrases, or independent clauses without affecting the word order in any way.  These conjunctions make writing less choppy and provide variety in style.

 

Conjunctions

Examples

og (and) Jeg liker å spille piano og gitar.
Jeg heter Erik og bor i Oslo.
Broren min heter Tom, og søsteren min heter Marie.
men (but) Jeg har ikke et hus, men en leilighet.
Jeg bor i Oslo, men broren min bor i Bergen.
for (for) Jeg bor i Oslo, for jeg har en god jobb der.
eller (or) Jeg vil bli lærer eller advokat.
Skal vi gå på kino eller vil du helst bli hjemme?

back.red.arrow   red.arrow